Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 9 місяців 2021 року

Структура зовнішньої торгівлі послугами Херсонської області за 9 місяців 2021 року

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 9 місяців 2020р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 9 місяців 2020р.

у % до загального обсягу

Усього

28674,3

119,6

100,0

20751,6

166,4

100,0

7922,6

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

14313,7

206,1

49,9

к

к

к

к

   з них

             

капітальний ремонт транспортних засобів

к

к

к

к

поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

13775,2

212,6

48,0

к

к

к

к

Транспортні послуги

9176,7

77,9

32,0

555,8

68,6

2,7

8620,9

   з них

             

послуги морського транспорту

4789,3

62,6

16,7

4789,3

послуги річкового транспорту

к

к

к

к

послуги автомобільного транспорту

2349,9

137,4

8,2

к

к

к

к

інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

1502,5

84,9

5,2

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожами

477,8

122,7

1,7

252,4

86,1

1,2

225,4

   з них

             

послуги під час інших ділових подорожей

к

к

к

235,3

82,6

1,1

к

послуги, пов’язані з освітньою подорожжю

464,5

119,3

1,6

к

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

518,5

10,2

2,5

к

   з них

             

послуги франшизи та використання торгової марки

359,9

7,1

1,7

–359,9

послуги, пов’язані з ліцензійною діяльністю

к

к

к

к

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1804,5

109,9

6,3

133,4

205,0

0,6

1671,1

   з них

             

комп’ютерні послуги

к

к

к

118,9

1314,3

0,6

к

інформаційні послуги

к

к

к

14,5

25,8

0,0

к

Ділові послуги

1225,1

61,8

4,3

4250,7

75,6

20,5

–3025,6

   з них

             

професійні та консалтингові послуги

707,5

52,1

2,5

3535,7

103,9

17,0

–2828,2

наукові та технічні послуги

335,7

76,3

1,2

459,7

203,7

2,2

–124,0

інші ділові послуги

113,5

80,3

0,4

к

к

к

к

  к–дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.