Обсяг реалізованих послуг за видами економічної діяльності
по Херсонській області у І кварталі 2021 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг
реалізованих
послуг,
тис.грн

З нього населенню

тис.грн

у % до обсягу
реалізованих
послуг за
видом
діяльності

Усього

 

983403,7

347710,9

35,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

424788,3

54312,6

12,8

  Наземний і трубопровідний
транспорт

49

203440,5

32418,8

15,9

  Водний транспорт

50

к

-

-

  Авіаційний транспорт

51

к

-

-

  Складське господарство та
допоміжна діяльність у сфері
транспорту

52

159184,7

к

к

  Поштова та кур'єрська діяльність

53

к

к

к

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

18862,7

16241,1

86,1

  Тимчасове розміщування

55

2406,5

1336,2

55,5

  Діяльність із забезпечення стравами
і напоями

56

16456,2

14904,9

90,6

Інформація та телекомунікації

J

92515,6

72181,9

78,0

  Видавнича діяльність

58

4036,3

1429,5

35,4

  Виробництво кіно- та відеофільмів,
телевізійних програм, видання
звукозаписів

59

к

к

к

  Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення

60

к

к

к

  Телекомунікації (електрозв'язок)

61

64791,7

48665,7

75,1

  Комп'ютерне програмування,
консультування та пов'язана з ними  
діяльність

62

к

к

к

  Надання інформаційних послуг

63

к

к

к

Операції з нерухомиммайном

L

136023,9

5824,9

4,3

Професійна,наукова та технічна діяльність

M

49950,9

6516,7

13,0

  Діяльність у сферах права та
бухгалтерського обліку

69

11803,6

к

к

  Діяльність головних управлінь
(хед-офісів); консультування з
питань керування

70

-

-

-

  Діяльність у сферах архітектури
та інжинірингу; технічні
випробування та дослідження

71

21123,0

4173,5

19,8

  Наукові дослідження та розробки

72

2525,6

к

к

  Рекламна діяльність і дослідження
кон'юнктури ринку

73

7910,4

к

к

  Інша професійна,
наукова та технічна діяльність

74

1341,5

к

к

  Ветеринарна діяльність

75

5246,8

2049,6

39,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

72437,4

18192,4

25,1

Оренда, прокат і лізинг

77

к

-

-

Діяльність із працевлаштування

78

к

-

-

Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність

79

к

к

к

Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань

80

32674,6

к

к

Обслуговування будинків і територій

81

20709,9

15878,4

76,7

Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги

82

к

-

-

Освіта

P

79705,2

76847,9

96,4

Охорона здоров'я та надання
соціальної допомоги

Q

95976,9

89041,4

92,8

Охорона здоров'я

86

95976,9

89041,4

92,8

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання

87

-

-

-

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання

88

-

-

-

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок

R

3265,6

к

к

Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

90

к

к

к

Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури

91

к

к

к

Організування азартних ігор

92

-

-

-

Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг

93

1100,4

к

к

Надання інших видів послуг

S

9877,2

к

к

Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку

95

к

-

-

Надання інших індивідуальних послуг

96

к

к

к

к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.