Кількість померлих за причинами смерті (щомісячно)

Архів за 2020 рік | 2021 рік

  

Кількість померлих за причинами смерті
у січні
грудні  2021 року

 

Коди причин смерті
за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

20149

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

161

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

95

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту
людини (ВІЛ)

B20–B24

56

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1913

з них злоякісні

C00–C97

1868

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

8

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

38

з них цукровий діабет

E10–E14

28

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

27

з них розлади психіки та поведінки внаслідок
вживання алкоголю

F10

15

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

236

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

10789

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

5043

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

38

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

4192

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

1514

з них грип і пневмонія

J10–J18

1428

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

890

з них алкогольна хвороба печінки

K70

26

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

28

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної
тканини

M00–M99

8

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

107

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

2

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у
перинатальному періоді

P00–P96

64

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та
хромосомні аномалії

Q00–Q99

29

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми,
що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях,
не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1550

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

912

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

101

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

47

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

35

випадкове отруєння, спричинене отруйними
речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

64

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

89

навмисне самоушкодження

X60–X84

261

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

46

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1872

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1809

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

63

Дані попередні