Основні показники ринку праці (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік

 

Основні показники ринку праці

 

Одиниця виміру

2018

січень-березень

січень-червень

січень-вересень

січень-грудень

Економічно активне населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

490,4

496,7

500,8

 

працездатного віку

482,0

 487,2

 491,0

 

Рівень економічної активності населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

62,9

63,7

 64,3

 

працездатного віку

75,1

 75,9

 76,5

 

Зайняте населення

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

432,9

 443,0

 449,5

 

працездатного віку

424,5

 433,5

 439,7

 

Рівень зайнятості населення

у % до населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

55,5

56,8

 57,7

 

працездатного віку

66,1

67,5

 68,5

 

Безробітне населення (за методологією МОП)

в середньому за період, тис. осіб

 

 

 

 

у віці 15-70 років

57,5

53,7

 51,3

 

працездатного віку

57,5

 53,7

 51,3

 

Рівень безробіття населення
(за методологією МОП)

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

 

 

 

 

у віці 15-70 років

11,7

 10,8

 10,2

 

працездатного віку

11,9

 11,0

 10,4

 

Кількість зареєстрованих безробітних

на кінець періоду,
тис. осіб

11,7

 7,3

 6,8

 

Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку (на кінець періоду)

у % до населення працездатного віку

1,8

1,1

 1,1

 

Кількість вакансій

на кінець звітного періоду, одиниць

1586

 1227

 1258

 

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію

на кінець звітного періоду, осіб

7

 6

 5

 

Середній розмір допомоги по безробіттю

в останньому місяці  звітного періоду, гривень

2190

 2038

 2323

 

 

у % до відповідного періоду попереднього року

125,0

 122,0

 125,8

 

Середньооблікова кількість штатних працівників

тис. осіб

158,0

 158,7

 158,8

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по прийому

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

7,2

 15,5

 23,5

 

Коефіцієнт обороту робочої сили по звільненню

у % до середньооблікової кількості штатних працівників

6,1

 14,0

 23,8

 

Середньомісячна заробітна плата

 

 

 

 

 

номінальна

гривень

6289

 6664

 6860

 

реальна

у % до відповідного періоду попереднього року

106,6

 108,3

 110,0

 

Примітка: Інформація щодо джерел та визначення показників наведено у методологічних поясненнях до розділу "Статистична інформація"/"Ринок праці"/"Зайнятість та безробіття".