Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у 2010-2017 роках

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Усього

1733

1970

2269

2464

2617

3123

4046

5842

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

1415

1675

1819

2037

2318

2926

3701

5457

Промисловість

1812

2170

2503

2641

2860

3671

4827

6192

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

655

1674

1776

2284

2772

3649

4448

6013

Переробна промисловість

1688

2007

2291

2363

2498

3346

4439

5914

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2346

2908

3395

3655

4057

4940

6698

7895

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1695

1902

2151

2510

2697

3130

3366

4550

Будівництво

1341

1746

1663

2047

1890

2521

3313

4562

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

1412

1583

1729

1912

2333

2740

5288

6396

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

2200

2506

2775

2858

3021

3754

4730

6299

Тимчасове розміщування й організація харчування

1174

1272

1571

1644

1655

1985

2854

5201

Інформація та телекомунікації

1922

2179

2474

2562

2742

3239

4097

5480

Фінансова та страхова діяльність

3085

3416

3726

3631

4117

4746

5586

7285

Операції з нерухомим майном

1775

2148

2079

2090

2854

2808

3339

4313

Професійна, наукова та технічна діяльність

1816

2111

2402

2938

2533

2641

3461

5225

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1308

1574

1497

1865

1908

2035

2574

3567

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

2207

2446

2811

2961

3081

3570

4829

7654

Освіта

1724

1870

2296

2483

2526

2924

3484

5596

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

1561

1730

2156

2310

2400

2808

3236

4759

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

1470

1587

1999

2022

2062

2273

2704

4093

Надання інших видів послуг

1115

901

1092

2049

2257

2721

3001

4680

       Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.