Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік

 

Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

134647

 137403 138327 138939 138753 140652 140995 140046 139033 137893

137288

135107

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

13558

13826 14429  15658  16320 16808 17027 16727  16613  16132 15240 13944

Промисловість

24149

 24034  23826  23686  23661  23513  23456 23477 23465  23046 22922  22848

Добувна промисловість і озроблення
кар'єрів

167

168 166  167  166  169  168 168  167  168 168 171

Переробна промисловість

15158

 15001  14771  14727  14744  14571  14586  14629  14591  14189  13948  13866

Постачання електроенергії, газу,
пари та кондиційованого повітря

5397

5419 5445 5325  5283 5271 5239  5218  5201  5203  5329  5349

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

3427

 3446  3444  3467 3468  3502  3463  3462 3506  3486  3477  3462

Будівництво

1992

 1963  1963  1948  1928 1914  1903  1935  1975  1939 1942  1956

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних засобів і
мотоциклів

11472

11321  11189  11085  11066  11005  10937 10889  10688  10643  10667  10816

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

10970

 10852 10556  10636 10535  10579  10599 10525  10424  10272 10232  10096

Тимчасове розміщування й
організація харчування

735

 781  626  603  739  987  1449  1389  792  657  622  622

Інформація та телекомунікації

858

 828  836  809  804  807  807 797  799  795  794  784

Фінансова та страхова діяльність

2375

 2374  2360 2350  2388  2352  2249  2212  2195  2179 2224  2240

Операції з нерухомим майном

473

476  454  447  453  478 478  466  457  441  432  438

Професійна, наукова та технічна
діяльність

2812

 2797 2792  2646  2516 2524  2509  2502  2461  2431  2420  2394

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

1543

 1569  1584  1534  1508  1479  1501  1459  1406  1343  1325 1314

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування

12231

 12193  12748  12820  12810  13139  13071 12864  12753  12899  13087  12847

Освіта

28125

 30905 31505 31291  30980 31897  32060  31740 32067  32397  32809  32714

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

20240

 20317  20236  20229  20080  20130  20040  20167  19921  19726  19641  19196

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

2688

 2763  2799  2769  2509  2540  2409  2394  2522  2512  2498  2483

Надання інших видів послуг

426

 404  424  428  456  500  500  503  495 481   433  415

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.