Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році (щомісячна інформація)

Архів за 2019 рік | 2020 рік

Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році

Вид діяльності

Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Усього

127

 139 153 151 130 133 128 133 150 140

151

153

Сільське господарство, лісове
господарство та рибне господарство

107

139  159  164  145  150  170  161  167  155  160 151

Промисловість

121

 134 148 144  124  132 140 138 147  137  150  149

Добувна промисловість і розроблення
кар'єрів

143

 152 167  161  138  147  160  153 159  152  153  157

Переробна промисловість

110

 127  140 140  122  130  138  137  146  136  146  144

Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря

141

 146  160  149  123  133  138  136  146  138  157  160

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

136

146  159  156  134  140  150  143  150  140  152  154

Будівництво

123

 131  148  150  128  139  147  142  153  138  157  150

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

129

 133  146  146  130  139  149  142  153  141  150  155

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

124

 132 147 145 129  136  144  140  147 135  147  149

Тимчасове розміщування й організація
харчування

111

 138  134  147  142  153  158  159  159  134  142 148

Інформація та телекомунікації

136

 150  164 157  130  141  144  138  150  138  157  162

Фінансова та страхова діяльність

132

 142  154  153  131  139  149 139  151  137  154  155

Операції з нерухомим майном

101

 140  155  157  135 137  142  133  142  140  143  151

Професійна, наукова та технічна
діяльність

127

 141  155  156  132 135  140  134  145  136  148  154

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

142

 149  161  156 136  145  152  145  149  138  156  159

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування

141

147 161 158  132  138  142  135  149  138  155  159

Освіта

124

 136 149  145  120  111  63 102 145 136  145  148

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

143

 151  164 159  138  143  147 142  151  145  156  161

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

125

136  152 146  123  126  111  123  146  132 146  156

Надання інших видів послуг

92

 118  135 135  121  130  135  135  144  132  138  140

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.