Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у 2021 році (щоквартальна інформація)

Архів за 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік| 2021 рік

 

Розподіл кількості штатних працівників
за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності
у вересні 2021 року

 

Кількість
працівників,
яким оплачено
50% і більше
робочого часу,
встановленого на вересень , тис. осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %

до 6000,00 грн

від 6000,01
до 7000,00 грн

від 7000,01
до 8000,00 грн

від 8000,01
до 10000,00 грн

від 10000,01 до 12000,00 грн

від 12000,01 до 15000,00 грн

від 15000,01 до 20000,00 грн

від 20000,01 до 25000,00 грн

понад 25000,00 грн

Усього

125479

18,1

21,8

8,4

12,5

8,9

10,0

10,3

4,9

5,1

Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство

18648

13,0

30,6

9,6

12,2

8,6

9,9

8,6

3,4

4,1

Промисловість

20663

14,3

18,8

7,0

12,4

10,5

11,4

12,0

5,2

8,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

163

9,8

31,3

13,5

16,6

9,8

11,7

1,8

1,8

3,7

Переробна промисловість

13145

16,9

25,6

8,3

13,5

9,9

10,4

7,6

2,9

4,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

4526

3,5

2,3

1,9

5,6

10,2

13,6

26,6

13,7

22,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2829

19,9

12,5

8,6

17,9

14,3

12,4

9,7

2,8

1,9

Будівництво

2088

13,5

23,8

17,2

19,5

10,5

6,9

4,4

2,8

1,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

6216

22,9

46,3

8,4

8,7

4,4

3,6

2,6

1,1

2,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

5444

18,8

26,2

12,1

14,2

8,7

8,4

5,9

2,5

3,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

542

39,7

25,8

10,0

11,4

3,9

3,0

3,3

2,0

0,9

Інформація та телекомунікації

367

34,1

55,3

3,3

2,1

0,8

3,0

1,1

0,3

Фінансова та страхова діяльність

752

16,5

13,4

14,2

23,8

11,2

9,4

7,4

2,5

1,6

Операції з нерухомим майном

60

13,3

51,7

3,3

8,3

5,0

1,7

11,7

5,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

691

23,7

26,3

13,0

15,7

9,1

7,5

2,7

1,0

1,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

4434

17,8

16,6

9,9

17,5

10,5

11,7

11,6

2,8

1,6

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

1164

21,6

47,6

8,2

8,7

5,9

4,5

1,9

0,9

0,7

Освіта

26277

15,6

15,4

6,9

10,8

8,7

11,6

14,2

8,4

8,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

16869

19,2

18,2

6,1

11,0

8,4

10,9

14,5

7,2

4,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

18567

25,6

18,2

10,1

15,6

9,4

8,7

7,2

2,6

2,6

Надання інших видів послуг

2697

29,6

19,8

8,3

13,5

9,2

9,4

6,2

2,0

2,0

Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.