Динаміка середньомісячної зар. плати за видами економічної діяльності у 1995–2012 роках

Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

59

102

120

125

143

173

233

289

356

451

625

800

1017

1375

1482

1733

1970

2269

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

37

66

94

99

114

121

154

192

234

315

461

584

758

1065

1204

1395

1675

1806

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

49

102

110

79

87

115

141

182

254

363

515

649

838

1105

1267

1646

1736

1987

Рибальство, рибництво

49

80

95

81

90

109

141

207

248

362

538

693

833

1020

1254

1613

1694

2071

Промисловість

70

126

139

149

173

226

311

363

432

544

712

882

1119

1509

1597

1815

2180

2520

    Добувна промисловість

70

107

118

142

166

202

178

246

289

351

353

467

538

793

837

658

1674

1791

    Переробна промисловість

67

120

131

140

162

215

307

356

423

537

703

862

1098

1478

1503

1681

1996

2289

    Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

95

180

207

214

242

270

336

398

476

579

751

970

1204

1628

1885

2239

2726

3203

Будівництво

75

102

112

131

154

179

227

277

374

489

628

802

978

1224

1125

1334

1741

1647

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

56

81

95

101

131

242

198

229

267

341

464

630

782

1017

1144

1412

1583

1728

Діяльність готелів та ресторанів

43

69

82

82

103

131

167

238

283

347

444

574

711

909

968

1173

1272

1570

Діяльність транспорту та зв’язку

84

145

158

175

212

282

374

458

557

694

867

1079

1329

1733

1846

2163

2487

2759

Фінансова діяльність

140

202

220

206

218

280

422

606

694

909

1090

1432

1941

2544

2686

3083

3441

3725

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

63

123

143

140

166

209

256

333

397

448

608

789

1022

1301

1353

1676

2008

2013

Державне управління

77

153

187

188

203

293

263

459

519

606

928

1311

1548

2184

2178

2207

2447

2809

Освіта

63

111

115

116

129

141

201

238

304

385

571

715

936

1290

1454

1731

1876

2302

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

74

121

123

122

128

134

181

219

273

346

499

630

825

1109

1244

1565

1735

2152

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

52

81

95

97

108

126

177

201

253

312

446

585

758

1043

1234

1493

1557

1860

Примітка. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005).
Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності.
До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств; починаючи з 2010 року по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.