До уваги користувачів

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ

05.12.2019

Структурна статистика

20 грудня 2019 року о 1000 в актовому залі Головного управління статистики у Херсонській області за адресою: вул. Філатова, 24 відбудеться семінар “Порядок заповнення показників звіту за ф. №1-підприємництво (річна) за 2019 рік; контроль та узгодження показників з фінансовою звітністю; обстеження ділової активності підприємств.

Вартість семінару 50 грн.
тел. 26-37-49.

05.11.2019

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №2-підприємництво (річна) повідомляємо, що у 2019 році буде підготовлено статистичний збірник “Діяльність підприємств-суб’єктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва Херсонської області у 2018 році”.
Збірник містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку підприємств-суб’єктів великого, середнього, малого та мікро-підприємництва області в 2018 році у порівнянні з попередніми роками. В збірнику подана інформація щодо кількості підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал, обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг) та фінансового стану підприємств. Дані наведено за видами економічної діяльності та в розрізі районів. Довідки за телефоном 26-37-49.

Термін видання: грудень

05.11.2019

У рамках робіт щодо забезпечення користувачів статистичною інформацією відповідно до законодавства України та за результатами статистичного обстеження підприємств Херсонської області за фф.№1-підприємництво (річна), №2-підприємництво (річна) повідомляємо, що у 2019 році буде підготовлено статистичний збірник “Діяльність суб’єктів господарювання Херсонської області у 2018 році”.
У збірнику надана інформація щодо обсягів реалізованої продукції (робіт, послуг), кількості госпрозрахункових підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, середньорічної кількості працюючих, витрат на персонал та інше. Інформація розподілена за видами економічної діяльності та в розрізі районів за 2018р. у порівнянні з попередніми роками. В окремі розділи винесені показники щодо діяльності фізичних осіб-підприємців та співставлення з іншими областями України. Довідки за телефоном 26-37-49.

Термін видання: грудень 

10.10.2019

Інформуємо, що, починаючи з 2018 року, підготовку статистичних бюлетенів за результатами розробки державного статистичного спостереження за ф.№2- тп (повітря) (річна) «Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів»   припинено. Натомість запроваджено підготовку таблиць даних, які  розміщуються на сайті у відповідних підрозділах розділу "Статистична інформація".

13.03.2019

Щодо змін у розділі IV форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці»
Згідно наказу Голови Держстата № 104 від 12.03.2019 унесені зміни до колонки «А» розділу IV «Розподіл штатних працівників за розмірами заробітної плати» форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», затвердженої наказом Держстату від 06 липня 2018 року № 134, замінивши слова, цифри та знаки «від однієї мінімальної заробітної плати до 4000,00; від 4000,01 до 5000,00; від 5000,01 до 5500,00; від 5500,01 до 6000,00; від 6000,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 15000,00; від 15000,01 до 20000,00; понад 20000,00» словами, цифрами та знаками «від однієї мінімальної заробітної плати до 4500,00; від 4500,01 до 5000,00; від 5000,01 до 6000,00; від 6000,01 до 7000,00; від 7000,01 до 8000,00; від 8000,01 до 10000,00; від 10000,01 до 12000,00; від 1200,01 до 15000,00; від 15000,01 до 20000,00; понад 20000,00».

22.10.2019

У розділі "Статистична інформація / Економічна статистика / Економічна діяльність / Сільське, лісове та рибне господарство / Сільське господарство" розміщено дані за результатами розробки державного статистичного спостереження за ф.№37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»  щодо зібраної площі, обсягів виробництва (валовий збір) та урожайності сільськогосподарських культур на 1 жовтня 2019 року як в цілому по області, так і в розрізі категорій господарств.