Валовий регіональний продукт (2004-2016рр.)

Національні рахунки
Валовий регіональний продукт

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

20161

Всього, у фактичних цінах, млн.грн

5200

6469

7565

9034

13174

13436

15649

 18448

19357

20767

23250

32215

У розрахунку на одну особу,
у фактичних цінах, грн

4546

5713

6744

8122

11944

12256

14346

 16990

17910

19311

21725

30246

У порівнянних цінах, у відсотках
до попереднього року

111,2

99,2

104,0

100,4

109,8

93,0

101,8

103,8

100,2

 

101,1

99,7

98,7

100,3

1 Попередні дані