Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу Херсонської області у 2020 році

Архів за 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за країнами світу
Херсонської області у 2020 році
(уточнені дані)

(тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

рік

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

Усього

32606,2

7993,3

6526,3

9454,3

8632,3

17003,4

6799,9

3602,5

2067,7

4533,3

  у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Австрія

к

к

к

к

к

1182,9

к

к

63,5

к

Азербайджан

82,7

46,2

2,2

19,9

14,4

к

к

к

Белiз

2729,2

1125,1

1454,3

149,9

Бiлорусь

20,5

к

к

15,1

к

381,9

100,6

66,8

132,6

81,9

Болгарiя

337,2

33,8

26,9

144,5

132,0

2,9

к

к

к

Греція

338,5

к

к

123,8

100,3

к

к

Грузія

1721,6

333,3

381,0

468,5

538,7

к

к

Данiя

237,6

к

к

755,7

к

8,4

к

725,7

Естонiя

666,1

144,2

111,7

129,9

280,2

352,6

к

137,7

к

к

Єгипет

131,6

к

к

к

к

Іспанія

373,4

к

196,9

108,0

4,3

к

к

к

Італія

42,8

к

к

к

31,7

Казахстан

41,2

к

к

10,2

23,2

17,0

к

к

4,1

3,7

Кiпр

475,5

59,2

65,8

98,2

252,3

93,7

к

к

Латвiя

842,6

7,1

57,6

506,9

271,0

113,4

22,0

17,7

47,5

26,2

Литва

654,2

323,6

144,6

123,8

62,3

146,5

к

к

44,0

47,6

Ліберія

1086,0

1074,2

к

к

Мальта

223,2

к

к

91,8

64,7

Маршалловi Острови

455,7

81,4

126,2

57,3

190,9

Нiдерланди

1049,4

537,3

179,2

111,2

221,8

119,1

к

109,5

к

3,2

Нiмеччина

2485,2

608,0

763,5

719,1

394,6

2252,0

107,8

1772,4

193,8

178,0

Панама

1209,7

31,5

942,7

222,2

13,3

Польща

2162,7

169,8

178,3

889,1

925,6

120,6

46,9

15,8

37,4

20,5

Республіка Молдова

214,1

160,2

к

46,4

к

к

к

к

к

Росiйська Федерацiя

721,8

119,2

96,3

342,5

163,8

2273,9

1929,0

26,5

26,2

292,2

Сейшельські Острови

1047,8

к

к

103,8

к

Сент-Вiнсент і Гренадiни

1843,5

282,5

480,2

556,9

523,9

Сингапур

244,1

126,1

к

к

Словаччина

51,6

к

к

к

к

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

969,2

249,5

251,1

175,9

292,8

2806,3

к

к

552,4

492,8

США

1581,4

271,4

340,5

431,8

537,7

390,1

44,6

163,0

35,8

146,6

Туреччина

3231,6

578,4

647,6

828,4

1177,1

5,6

4,0

к

Фінляндія

298,6

к

к

117,8

19,4

Франція

400,2

366,1

к

15,5

к

3923,1

к

к

к

к

Швейцарія

2073,4

288,1

575,1

695,9

514,3

245,5

24,1

к

к

30,3

к-Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності статистичної інформації.