Основні показники роздрібної торгівлі(1990-2017рр.)(інформація не оновлюється)

Архів за 1990-2016 роки

Основні показники роздрібної торгівлі1

Періодичність – річна

 

Роздрібний
товарооборот
підприємств
роздрібної
торгівлі,
млн.грн

У тому числі питома вага,
у %

Індекс фізичного
обсягу роздрібного
товарообороту
підприємств
роздрібної торгівлі
(у порівнянних
цінах)
до попереднього
року, %

Наявність
об'єктів
роздрібної
торгівлі
підприємств
на кінець року,
од

У тому числі

продовольчих
товарів

непродовольчих
товарів

мага-зини

об'єкти
торгівлі
напівста-ціонарні2

2017

12689,1

33

67

104,6

1031

798

233

1 Дані наведено щодо підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
2 Кіоски та автозаправні станції (АЗС), включаючи автомобільні газонаповнювальні компресорні станції (АГНКС).