Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік 

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за
КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

осіб

у % до загальної
кількості
зайнятих
працівників
відповідного
виду діяльності

Усього

 

92607

к

к

к

к

35534

38,4

15522

16,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

21345

10637

49,8

10708

50,2

4861

22,8

Промисловість

B+C+D+E

26036

к

к

к

к

5377

20,6

2021

7,8

Будівництво

F

2887

763

26,4

2124

73,6

1032

35,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

G

9171

3271

35,7

5900

64,3

2793

30,5

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

H

6279

3661

58,3

2618

41,7

866

13,8

Тимчасове розміщування й організація
харчування

I

1095

к

к

к

к

393

35,9

Інформація та телекомунікації

J

794

к

к

к

к

443

55,8

Фінансова та страхова діяльність

K

128

128

100,0

68

53,1

Операції з нерухомим майном

L

1915

к

к

к

к

1186

61,9

Професійна, наукова та технічна
діяльність

M

1435

к

к

к

к

795

55,4

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

N

1969

506

25,7

1463

74,3

562

28,5

Освіта

P

254

254

100,0

70

27,6

Охорона здоров’я та надання соціальної
допомоги

Q

18621

16971

91,1

1650

8,9

167

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

285

285

100,0

114

40,0

Надання інших видів послуг

S

393

к

к

к

к

151

38,4

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).