Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019  рік

Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за КВЕД-
2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до
загальної кількості найманих працівників відповідного виду діяльності

Усього

 

89967

к

к

к

к

32929

36,6

13053

14,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19830

10629

53,6

9201

46,4

3434

17,3

Промисловість

B+C+D+E

25858

к

к

к

к

5208

20,1

1873

7,2

Будівництво

F

2798

763

27,3

2035

72,7

950

34,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

8859

3264

36,8

5595

63,2

2499

28,2

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6202

3656

58,9

2546

41,1

805

13,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1023

к

к

к

к

323

31,6

Інформація та телекомунікації

J

744

к

к

к

к

394

53,0

Фінансова та страхова діяльність

K

122

122

100,0

62

50,8

Операції з нерухомим майном

L

1774

к

к

к

к

1047

59,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1355

к

к

к

к

715

52,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1899

505

26,6

1394

73,4

493

26,0

Освіта

P

248

248

100

64

25,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

18606

16966

91,2

1640

8,8

157

0,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

271

271

100,0

100

36,9

Надання інших видів послуг

S

378

к

к

к

к

137

36,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).