Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік  | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

  

Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 20
20 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього, одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8116

3

0,0

306

3,8

7807

96,2

6888

84,9

Сільське, лісове та рибне господарство

A

2476

80

3,2

2396

96,8

2139

86,4

Промисловість

B+C+D+E

1009

3

0,3

87

8,6

919

91,1

764

75,7

Будівництво

F

484

7

1,4

477

98,6

425

87,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1609

39

2,4

1570

97,6

1402

87,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

397

19

4,8

378

95,2

306

77,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

219

2

0,9

217

99,1

193

88,1

Інформація та телекомунікації

J

201

1

0,5

200

99,5

184

91,5

Фінансова та страхова діяльність

K

32

32

100,0

28

87,5

Операції з нерухомим майном

L

621

1

0,2

620

99,8

588

94,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

408

3

0,7

405

99,3

382

93,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

308

5

1,6

303

98,4

263

85,4

Освіта

P

38

38

100,0

30

78,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

178

61

34,3

117

65,7

61

34,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

59

59

100,0

52

88,1

Надання інших видів послуг

S

77

1

1,3

76

98,7

71

92,2

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.