Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік 

 

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код за
КВЕД-
2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

тис.грн

у % до
загального
обсягу
реалізації
відповідного
виду
діяльності

Усього

 

82319654,2

к

к

к

к

34384309,2

41,8

10879704,8

13,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

19813695,6

8904330,4

44,9

10909365,2

55,1

3532399,5

17,8

Промисловість

B+C+D+E

31544755,5

к

к

к

к

4604546,7

14,6

997670,0

3,2

Будівництво

F

3061465,6

1620677,1

52,9

1440788,5

47,1

605705,8

19,8

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

G

19597052,0

6579928,4

33,6

13017123,6

66,4

3948146,7

20,1

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

H

2951307,3

1081187,2

36,6

1870120,1

63,4

600378,4

20,3

Тимчасове розміщування й
організація харчування

I

242921,6

к

к

к

к

73527,1

30,3

Інформація та телекомунікації

J

451291,2

к

к

к

к

158579,4

35,1

Фінансова та страхова діяльність

K

103863,8

103863,8

100,0

11710,0

11,3

Операції з нерухомим майном

L

879726,3

к

к

к

к

448854,0

51,0

Професійна, наукова та технічна
діяльність

M

484658,7

к

к

к

к

194277,2

40,1

Діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

593330,9

109839,6

18,5

483491,3

81,5

221041,9

37,3

Освіта

P

53385,9

53385,9

100,0

19873,5

37,2

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

Q

2446817,7

2256548,1

92,2

190269,6

7,8

26905,0

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

R

22678,2

22678,2

100,0

18208,7

80,3

Надання інших видів послуг

S

72703,9

к

к

к

к

22427,6

30,8

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).