Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

 

Архів за  2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік| 2018 рік | 2019 рік

 

Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Фінансовий
результат
(сальдо)

Підприємства, які
одержали прибуток

Підприємства, які
одержали збиток

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

у % до
загальної
кількості
підприємств

фінансовий
результат

Усього

 

–575671,9

78,0

6462776,5

22,0

7038448,4

   по великих підприємствах

 

к

к

к

к

к

   по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

   по малих підприємствах

 

706996,8

78,0

3109516,3

22,0

2402519,5

   у т.ч. по мікропідприємствах

 

542888,4

77,9

1288899,4

22,1

746011,0

   у тому числі
сільське, лісове та рибне господарство

A

3080657,7

85,0

3609754,5

15,0

529096,8

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

1268588,2

88,8

1489664,3

11,3

221076,1

      по малих підприємствах

 

1812069,5

84,9

2120090,2

15,1

308020,7

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

674586,3

84,5

798721,7

15,5

124135,4

   промисловість

B+C+D+E

–3142348,9

70,7

1527286,0

29,3

4669634,9

      по великих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

–472665,1

70,9

178675,3

29,1

651340,4

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–219970,7

71,7

58547,9

28,3

278518,6

   будівництво

F

38182,5

73,9

107132,4

26,1

68949,9

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

18620,6

100,0

18620,6

      по малих підприємствах

 

19561,9

73,4

88511,8

26,6

68949,9

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–19571,0

72,3

42471,9

27,7

62042,9

   оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів

G

191934,7

82,2

476119,4

17,8

284184,7

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–18221,2

77,8

111101,1

22,2

129322,3

      по малих підприємствах

 

210155,9

82,3

365018,3

17,7

154862,4

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

69315,2

81,3

147847,0

18,7

78531,8

   транспорт, складське господарство,
поштова та кур'єрська діяльність

H

–79873,5

73,0

103312,0

27,0

183185,5

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–77944,5

47,4

10318,0

52,6

88262,5

      по малих підприємствах

 

–1929,0

74,4

92994,0

25,6

94923,0

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

17576,6

75,6

46935,8

24,4

29359,2

   тимчасове розміщування й
організація харчування

I

–2372,3

73,8

11600,1

26,2

13972,4

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–298,3

76,4

6896,7

23,6

7195,0

   інформація та телекомунікації

J

15306,5

79,0

27363,2

21,0

12056,7

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–1029,1

77,4

10668,9

22,6

11698,0

   фінансова та страхова діяльність

K

–369555,5

63,0

2264,6

37,0

371820,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

–369555,5

63,0

2264,6

37,0

371820,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–9573,5

60,9

453,6

39,1

10027,1

   операції з нерухомим майном

L

–746428,2

71,0

75333,4

29,0

821761,6

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

–19684,8

71,2

70195,6

28,8

89880,4

   професійна, наукова та технічна діяльність

M

34668,3

70,3

55426,8

29,7

20758,5

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

28893,1

70,6

44545,2

29,4

15652,1

   діяльність у сфері адміністративного
та допоміжного обслуговування

N

20409,4

68,1

64256,8

31,9

43847,4

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

–212,9

60,0

1591,5

40,0

1804,4

      по малих підприємствах

 

20622,3

68,3

62665,3

31,7

42043,0

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

15157,9

68,9

49014,2

31,1

33856,3

   освіта

P

7486,0

70,6

9715,1

29,4

2229,1

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

7486,0

70,6

9715,1

29,4

2229,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

5109,0

73,1

5919,4

26,9

810,4

   охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

365676,2

83,4

380413,4

16,6

14737,2

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

349303,8

91,8

357272,9

8,2

7969,1

      по малих підприємствах

 

16372,4

78,4

23140,5

21,6

6768,1

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

498,5

85,1

4190,0

14,9

3691,5

   мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

R

438,0

76,0

1820,8

24,0

1382,8

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

      по малих підприємствах

 

438,0

76,0

1820,8

24,0

1382,8

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

1503,8

79,1

1750,6

20,9

246,8

   надання інших видів послуг

S

10147,2

71,9

10978,0

28,1

830,8

      по великих підприємствах

 

      по середніх підприємствах

 

к

к

к

к

к

      по малих підприємствах

 

к

к

к

к

к

      у т.ч. по мікропідприємствах

 

375,4

72,4

740,9

27,6

365,5

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).