Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році

Архів за 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

 

Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1

 

Код
за КВЕД-
2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності

Усього

 

8702890,6

к

к

к

 к

2301757,2

26,5

743376,7

8,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1741013,6

1097154,1

63,0

643859,5

37,0

174384,8

10,0

Промисловість

B+C+D+E

3110198,1

к

к

к

к

342623,9

11,0

112375,1

3,6

Будівництво

F

210761,1

68840,8

32,7

141920,3

67,3

50935,5

24,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

655318,6

270494,3

41,3

384824,3

58,7

143507,2

21,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

532993,9

329732,7

61,9

203261,2

38,1

68288,6

12,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

55764,5

 к

к

к

 к

14924,3

26,8

Інформація та телекомунікації

J

63405,5

к

к

к

к

27674,8

43,6

Фінансова та страхова діяльність

K

12775,4

12775,4

100,0

5346,7

41,9

Операції з нерухомим майном

L

114812,5

к

к

к

к

53531,4

46,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

131017,4

к

к

к

к

40601,3

31,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

146149,4

52605,2

36,0

93544,2

64,0

28151,4

19,3

Освіта

P

17882,2

17882,2

100,0

3232,3

18,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1862872,7

1757768,3

94,4

105104,4

5,6

7938,2

0,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

25429,0

25429,0

100,0

5276,2

20,7

Надання інших видів послуг

S

22496,7

 к

 к

 к

к

7208,9

32,0

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).