Використання та запаси палива у 2020 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік

Використання та запаси палива у 2020 році

Використання палива за окремими видами економічної діяльності у 2020 році

 

Викорис-
тано1

Частка використання
за окремими видами економічної діяльності, відсотків

сільське,
лісове та
рибне
госпо-
дарство

промис-
ловість

будів-
ництво

транспорт,
складське
господарство,
поштова та
кур’єрська
діяльність

підприєм-
ства та
організації
інших видів
діяльності

Усього, тис.т умовного палива

698,7

13,7

28,6

0,6

6,1

5,3

у тому числі за окремими видами палива

 

 

 

 

 

 

Вугілля, тис.т

21,4

24,2

15,5

0,1

0,7

59,5

Газ природний, млн.м3

299,2

0,5

49,0

0,0

0,4

3,5

Бензин моторний, тис.т

46,6

8,3

4,7

0,5

1,5

8,3

Газойлі (паливо
дизельне), тис.т

116,2

48,4

4,4

1,7

17,6

3,0

Мазути паливні важкі, тис.т

0,9

1,3

15,1

5,2

78,3

0,1

Оливи та мастила
нафтові; дистиляти
нафтові важкі, тис.т

1,0

51,9

23,9

5,2

16,0

3,0

Брикети, котуни та
подібні види твердого
палива з вугілля
кам’яного, тис.т

48,4

9,0

0,9

90,1

Пропан і бутан скраплені, тис.т

38,0

1,8

3,1

0,3

0,7

3,5

Дрова для опалення,
тис.м3щільних

37,6

3,4

5,3

1,1

0,1

9,4

Паливні брикети та
гранули з деревини та
іншої природної
сировини, тис.т

9,3

3,6

64,0

0,6

0,4

31,4

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.

Структура витрат палива за напрямами використання у 2020 році

(відсотків)

 

Використано1

У тому числі

на перетворення в
інші види палива
та енергію

для неенер-
гетичних
потреб

кінцеве
використання1

втрати при
розподілі,
транспорту-
ванні та
зберіганні

Усього

100,0

24,9

1,6

68,4

5,0

у тому числі за
окремими видами
палива

 

 

 

 

 

Вугілля

100,0

80,2

19,8

Газ природний

100,0

41,9

к

к

Бензин моторний

100,0

0,0

к

100,0

к

Газойлі (паливо
дизельне)

100,0

к

к

99,9

к

Мазути паливні важкі

100,0

к

Пропан і бутан
скраплені

100,0

0,1

99,9

Оливи та мастила
нафтові; дистиляти
нафтові важкі

100,0

100,0

Брикети, котуни та
подібні види твердого
палива з вугілля

100,0

к

к

Торф неагломерований
паливний

Дрова для опалення

100,0

11,1

88,9

Паливні брикети та
гранули з деревини та іншої природної
сировини

100,0

92,4

7,6

1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуата­цій­ні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.