Постачання та використання енергії в 2020 році

Архів за 2017 рік | 2018 рік | 2019  рік

 Постачання та використання енергії

Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії за 2020 рік

 

Установлена
електрична
потужність,
тис.кВт

Відпуск
електричної
енергії,
млн.кВт×год

Установлена
теплова
потужність,
Гкал/год

Відпуск
теплової
енергії,
тис.Гкал

Усього

1237,0

2318,4

1526,9

1159,9

у тому числі

 

 

 

 

теплові електростанції

теплоелектроцентралі

к

к

к

к

атомні електростанції

вітрові електростанції

373,4

1051,1

х

х

сонячні електростанції

420,8

525,0

гідроелектростанції

к

к

х

х

теплогенеруючі установки,
котельні

х

х

1089,6

856,6

інші енергогенеруючі установки

12,2

13,6

к

к

 

Використання теплоенергії та електроенергії за основними видами економічної діяльності в 2020 році1

 

Теплоенергія,
Гкал

Електроенергія,
тис.кВт·год

обсяг
використаної
теплоенергії -
усього

витрати  на
виробництво
продукції
(виконання
робіт)

обсяг використаної
електроенергії -
усього

витрати  на
виробництво
продукції
(виконання
робіт)

Усього

687594,6

444770,9

997488,2

749561,3

Сільське, лісове та рибне господарство

34324,6

31465,9

100301,2

87612,4

Сільське господарство, мисливство
та надання пов’язаних із ними
послуг

33758,8

31331,7

95105,8

82484,7

Лісове господарство
та лісозаготівлі

431,6

237,9

183,2

Рибне господарство

134,2

134,2

4957,5

4944,5

Промисловість

445440,4

405911,5

444712,2

363984,9

Добувна промисловість і
розроблення кар’єрів

1049,0

1049,0

   Переробна   промисловість

422234,0

399520,2

187953,5

174134,6

Виробництво харчових продуктів

366177,9

349360,7

91039,9

80318,0

Виробництво напоїв

2585,6

2342,6

4271,5

3738,2

Текстильне виробництво

251,0

251,0

267,6

267,6

Виробництво одягу

810,4

682,4

Оброблення деревини та
виготовлення виробів з деревини
та корка, крім меблів;
виготовлення виробів із соломки
та рослинних матеріалів для
плетіння

1134,4

1134,4

327,8

293,4

Виробництво паперу та паперових
виробів

14484,0

14484,0

6412,5

6409,2

Поліграфічна діяльність,
тиражування записаної інформації

128,8

838,5

838,5

Виробництво хімічних речовин і
хімічної продукції

100,1

100,1

1267,2

1138,4

Виробництво основних
фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

437,0

64,0

1090,3

748,6

Виробництво гумових і
пластмасових виробів

968,0

960,1

24023,6

23393,0

Виробництво іншої неметалевої
мінеральної продукції

27588,6

27397,6

9341,3

8978,4

Металургійне виробництво

758,0

758,0

3615,0

3615,0

Виробництво готових металевих
виробів, крім машин і
устатковання

1931,6

1785,7

2949,9

2647,3

Виробництво комп’ютерів,
електронної та оптичної продукції

667,4

573,4

Виробництво електричного
устатковання

2308,0

504,0

9992,3

9595,3

Виробництво машин
та устатковання, н.в.і.у.

494,0

378,0

11559,2

11422,0

Виробництво інших транспортних
засобів

305,0

2415,7

2415,7

Виробництво меблів

8,0

8,0

Виробництво іншої продукції

3,2

Ремонт і монтаж машин
і устатковання

2582,0

17052,2

17052,2

Постачання електроенергії, газу
пари та конди-ційованого повітря

22696,7

5904,3

77372,6

11211,4

Водопостачання; каналізація,
поводження з відходами

509,7

487,0

178337,1

177589,9

Забір, очищення
та водопостачання води

442,7

420,0

145865,4

145164,2

Каналізація, відведення
й очищення стічних вод

67,0

67,0

31924,8

31924,8

Збирання, оброблення
й видалення відходів;
відновлення матеріалів

546,9

500,9

  Будівництво

337,0

27,8

3945,3

3528,7

Оптова і роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

1184,4

17,0

9950,8

466,5

Транспорт, складське господарство,
поштова та кур’єрська діяльність

10782,4

6781,7

28179,7

21202,7

Наземний і   трубопровідний
транспорт

169,3

102,9

6981,1

6170,3

Авіаційний транспорт

к

к

Складське господарство
та допоміжна діяльність
у сфері транспорту

9777,5

6678,8

19511,7

14306,4

Поштова та кур’єрська діяльність

к

к

Тимчасове розміщування
й організація харчування

887,4

4741,7

1136,3

Інформація та телекомунікації

2962,7

5356,9

3,7

Фінансова та страхова діяльність

165,0

1389,2

0,0

Операції з нерухомим майном

907,3

20473,8

245,5

Професійна, наукова
та технічна діяльність

7529,9

248,0

9083,8

5674,2

Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування

5291,1

4195,1

265,0

Державне управління й оборона;
обов’язкове соціальне страхування

80801,4

149,0

320967,8

265292,8

Освіта

40956,5

170,0

16047,6

55,4

Охорона здоров’я та надання
соціальної допомоги

51447,5

26454,8

87,8

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

4577,0

1688,3

5,4

1 Використання електричної енергії на виробничо-експлуатаційні та господарські потреби підприємств без урахування обсягів, відпущених населенню.