2.2.3.1. Капітальні інвестиції за видами активів (щоквартальна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік

Капітальні інвестиції за видами активів
за січень–червень 2018 року

 

Освоєно (використано)
капітальних інвестицій

тис.грн

у % до загального обсягу

 

 

 

Усього

2226558

100,0

інвестиції у матеріальні активи

2207942

99,2

житлові будівлі

181182

8,1

нежитлові будівлі

288864

13,0

інженерні споруди

368038

16,5

машини, обладнання та інвентар

1026935

46,1

транспортні засоби

232192

10,4

земля

5451

0,3

довгострокові біологічні активи

 

 

рослинництва та тваринництва

59217

2,7

інші матеріальні активи

46063

2,1

інвестиції у нематеріальні активи

18616

0,8

з них

 

 

програмне забезпечення та бази

 

 

даних

6309

0,3

  права на комерційні позначення,

 

 

  об’єкти промислової власності,

 

 

  авторські та суміжні права, патенти,

 

 

  ліцензії, концесії тощо

6276

0,3