Індекси промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2017 рік

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-2010

Грудеь 2017р.
до листопада 2017р.

Грудеь 2017р.
до грудня 2016р.

2017р. до 2016р.

Промисловість

B+C+D

95,9

98,8

103,0

  Добувна та переробна промисловість

B+C

92,6

99,7

100,4

    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

53,1

94,2

73,8

    Переробна промисловість

С

93,7

99,8

101,0

      з неї

 

 

 

 

      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

97,2

93,9

95,4

      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

163,3

252,1

136,0

      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

92,8

114,8

109,3

      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

133,6

238,8

163,5

      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

      Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

81,5

93,2

113,3

      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

93,8

137,8

102,3

      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

80,9

84,4

101,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

109,6

95,9

113,7

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.