Індекси промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

Архів за 2021 рік

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2021 рік

(відсотків)

 

Код за
КВЕД-
2010

Грудень
2021 до
листопада
2021

Грудень
2021 до
грудня
2020

2021 до
2020

Промисловість

B+C+D

103,2

94,0

92,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

102,5

94,3

86,8

Добувна промисловість і розроблення
кар’єрів

B

100,8

28,9

88,1

Переробна промисловість

С

102,5

95,4

86,8

з неї

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

100,7

92,2

79,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

52,9

61,6

101,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,2

100,1

104,7

виробництво коксу та продуктів
нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

53,5

76,8

97,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

106,9

120,5

102,1

металургійне виробництво, виробництво
готових металевих виробів, крім машин і
устатковання

24, 25

110,6

80,9

114,0

машинобудування

26-30

123,0

108,6

98,3

Постачання електроенергії, газу, пари такондиційованого повітря

D

105,0

93,1

104,5

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.