Індекси промислової продукції за видами діяльності за 2013–2020 роки

Архів за 2003-2012 роки

Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013–2020 роки

(відсотків до попереднього року)

 

Код за
КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Промисловість

B+C+D

92,4

96,4

98,1

102,0

103,2

101,1

104,4

104,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

89,6

97,6

99,7

101,6

100,6

95,0

98,9

102,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

133,5

72,2

161,5

123,9

73,3

88,0

138,8

73,3

Переробна промисловість

С

89,1

98,0

99,0

101,2

101,2

95,1

98,3

103,1

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

89,4

115,3

97,6

95,4

96,1

93,9

101,0

109,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

80,5

37,5

127,6

100,1

136,0

75,4

101,8

129,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

150,3

95,2

80,4

95,2

109,3

110,4

108,6

92,7

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

168,1

118,6

82,0

119,9

163,5

119,5

106,4

102,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

к

к

к

к

к

81,6

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,5

86,2

104,7

122,6

113,4

103,9

109,0

92,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

86,2

101,4

116,3

87,3

102,3

84,8

97,2

96,6

машинобудування

26-30

76,6

66,2

70,2

132,4

102,0

93,4

76,5

93,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,2

91,5

91,5

103,6

114,0

123,3

119,7

108,9

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.