Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році за період з початку року (щомісячна інформація)

 

Архів за 2006 рік | 2007 рік | 2008 рік | 2009 рік | 2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік| 2020 рік

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності у  2021 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за    КВЕД-2010

Січень

Січень- лютий

Січень- березень

Січень- квітень

Січень- травень

Січень- червень

Січень- липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

76,7

79,8

83,8

85,1

85,2

86,5

87,6

89,1

90,7

91,9

92,7

92,8

Добувна та переробна промисловість

B+C

64,3

 69,3

 73,4

 75,8

74,9

76,7

 78,1

 80,8

83,3

 84,9

 86,0

 86,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

211,4

 155,5

123,7

98,8

94,2

 98,7

102,2

107,6

 107,8

 88,1

Переробна промисловість

С

64,1

69,1

73,3

75,7

74,7

 76,6

78,0

 80,7

83,2

 84,8

 85,9

86,8

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  виробництво харчових продуктів, напоїв і 
  тютюнових виробів

10-12

61,1

 64,1

66,2

 65,2

62,2

63,7

64,6

68,2

73,0

76,2

 77,8

 79,1

  текстильне виробництво, виробництво
  одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
  матеріалів

13-15

53,6

76,0

 67,2

72,1

65,8

59,8

 60,7

 55,5

109,6

 101,4

 105,2

101,1

  виготовлення виробів з деревини,
  виробництво паперу та поліграфічна
  діяльність 

16-18

91,2

 95,5

98,1

 105,8

106,9

105,3

 103,3

105,0

104,8

104,3

 105,1

 104,7

  виробництво коксу та продуктів
  нафтоперероблення

19

  виробництво хімічних речовин і хімічної
  продукції

20

50,2

93,2

104,5

131,7

114,6

108,7

102,6

102,7

97,4

96,4

99,4

97,9

  виробництво основних фармацевтичних
  продуктів і фармацевтичних препаратів

21

60,2

66,8

61,7

52,6

53,2

к

к

к

к

к

 к

к

  виробництво гумових і пластмасових
  виробів, іншої неметалевої мінеральної
  продукції

22, 23

53,0

111,4

93,9

99,6

98,8

96,8

97,6

97,1

96,6

97,0

 98,3

102,1

  металургійне виробництво, виробництво
  готових металевих виробів, крім машин і
  устатковання

24, 25

104,6

114,3

128,0

 130,7

133,5

132,3

 131,0

 132,1

125,1

 121,1

 118,4

 114,0

  машинобудування

26-30

66,9

 65,5

80,0

93,0

 99,5

 104,8

 103,9

 102,4

99,4

 98,1

 97,7

 98,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,7

104,2

105,5

103,3

104,9

104,7

103,9

103,0

103,5

104,7

 105,4

 104,5