Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності (щомісячна інформація)

                                                             Архів  за   2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік | 2021 рік

  

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за 2021 рік

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

40660780,5

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

25035282,1

61,6

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

219517,1

0,6

Переробна промисловість

С

24815765,0

61,0

з неї

 

 

 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

15630246,3

38,4

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

302071,3

0,7

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2235657,9

5,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

430876,2

1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

3253227,8

8,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1090366,0

2,7

машинобудування

26-30

1484172,7

3,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

14978578,4

36,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

646920,0

1,6

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.