Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності (щомісячна інформація)

 

                                                                                                                                                                      Архів  за   2017 рік

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у 2017 році

 

Код за КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+Е

26002165,4

100,0

    Добувна та переробна промисловість

B+C

18651442,7

71,7

     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

123025,7

0,5

     Переробна промисловість

С

18528417,0

71,2

     з неї

 

 

 

     Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

11821182,0

45,4

     Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

42998,5

0,2

     Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1809830,7

6,9

     Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

     Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

179781,0

0,7

     Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

150674,0

0,6

     Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1922101,2

7,4

     Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

799071,4

3,1

     Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

1555923,5

6,0

 Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

7010014,5

27,0

 Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

340708,2

1,3