Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015-2020 роках

Архів за 2010-2019 роки

 

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності у 2015-2020 роках1

 

Код
за КВЕД-
2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

млн.грн

у %
до
підсум-
ку

Промисловість

B+C+D+E

17306,9

100

25717,1

100

28118,7

100

30691,2

100

28324,8

100

36382,9

100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

106,1

0,6

152,2

0,6

126,4

0,4

139,6

0,5

222,7

0, 8

242,5

0,7

Переробна промисловість

C

12679,6

73,3

18828,8

73,2

20104,0

71,5

21323,3

69,5

16730,2

59,1

22917,2

63,0

виробництво харчових продуктів, напоїв
і тютюнових виробів

10+11+12

7116,3

41,1

12892,5

50,1

12497,1

44,4

12902,5

42,0

8283,0

29,2

14305,9

39,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

29,3

0,2

37,0

0,1

51,6

0,2

73,2

0,2

103,0

0,4

159,2

0,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

1572,3

9,1

1542,7

6,0

1863,7

6,6

2387,6

7,8

2450,7

8,7

2236,0

6,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

к

к

к

к

к

к

к

к

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

383,6

2,2

125,8

0,5

к

к

258,2

0,9

311,9

1,1

к

к

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

31,1

0,2

95,0

0,4

к

к

к

к

к

к

65,2

0,2

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

1427,6

8,2

1613,8

6,3

2302,8

8,2

2470,4

8,1

2631,3

9,3

2757,6

7,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

24+25

841,1

4,9

587,1

2,3

927,4

3,3

882,9

2,9

807,8

2,9

798,7

2,2

машиновудування

26+27+28+29+30

942,5

5,5

1490,6

5,8

1695,8

6,0

1712,5

5,6

1579,8

5,6

1729,8

4,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

28,5

0,2

32,5

0,1

40,9

0,1

к

к

к

к

к

к

виробництво електричного устатковання

27

450,1

2,6

541,8

2,1

570,2

2,0

743,0

2,4

673,1

2,4

521,8

1,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

294,6

1,7

354,8

1,4

480,6

1,7

513,2

1,7

532,3

1,9

496,1

1,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

169,3

1,0

561,5

2,2

604,1

2,2

к

к

к

к

к

к

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

335,8

1,9

444,3

1,7

412,8

1,5

502,9

1,6

538,0

1,9

516,7

1,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

4154,6

24,0

6368,6

24,8

7390,7

26,3

8640,2

28,1

10714,5

37,8

12492,2

34,3

Водопостачання; каналізація, поводження
з відходами

E

366,6

2,1

367,5

1,4

497,6

1,8

588,1

1,9

657,4

2,3

731,0

2,0

1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) із урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємства, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.
к Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень).