Основні показники ведення лісогосподарської діяльності (1990-2017рр.)

 

                                                                       Архів   2008 рік  |  2009 рік  |  2010 рік | 2011 рік | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік

 

Основні показники ведення лісогосподарської діяльності  (1990-2017рр.)

 

Обсяги про-дукції (робіт,
послуг) лі-сового господ-дарства
( у фактичних цінах),  
млн. грн

Площа рубок,
га

Заготівля деревини1, тис.м3

Кількість лісових пожеж,
одиниць

Площа лісових земель, пройдена пожежа-ми, га

Згоріло та пош-коджено лісу на пні, м3

Збитки, заподіяні лісовими поже-жами (у фактичних цінах), тис.грн

Площа відтво-
рення
лісів, тис.га

усього

у т.ч. від рубок голов-ного ко-ристу-вання

1990

x

3449

70,8

80

915

67162

x

1,7

1991

x

3078

50,7

92

101

9487

x

0,7

1992

x

2045

31,7

121

44

x

0,6

1993

x

2579

49,1

93

97

2793

x

0,3

1994

x

4071

56,5

118

150

1586

x

0,4

1995

x

3956

46,3

106

525

31850

x

0,4

1996

x

4665

53,7

147

71

611

x

0,6

1997

3,0

2892

36,1

57

15

285

9,2

0,5

1998

2,5

1442

18,1

181

474

15011

473,2

0,6

1999

3,5

1915

70,4

212

1999

72569

2447,3

0,3

2000

3,7

2301

87,1

127

71

174

27,3

0,2

2001

3,9

2597

79,7

311

895

29883

1007,9

0,4

2002

5,4

2972

121,4

275

455

8609

669,5

0,3

2003

8,3

3559

162,3

224

251

2693

448,5

0,3

2004

15,4

4120

173,0

129

43

367

34,0

0,7

2005

19,8

4600

173,3

357

237

204,2

1,2

2006

25,0

4449

154,0

448

431

15488

2241,8

1,4

2007

43,2

8492

487,3

438

8886

961590

85420,0

1,6

2008

37,0

3771

208,4

250

257

5908

1509,5

5,5

2009

35,2

4474

166,4

256

131

6102

650,7

2,1

2010

43,3

4627

164,7

87

11

58,1

2,0

2011

46,1

4182

124,9

176

139

6999

1044,4

1,6

2012

58,0

4012

145,3

199

2493

272663

50102,2

1,6

2013

60,7

3467

163,5

73

22

115,7

1,3

2014

56,0

3173

151,7

148

756

73360

15781,8

0,9

2015

56,6

3127

95,4

199

41

340

345,7

0,8

2016

37,2

2337

71,3

184

104,5

377

517,3

0,6

2017

40,7

1646

47,6

393

1136,7

80500

17072,9

0,2

1 За 1990-2002рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини.