Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)

Індекси сільськогосподарської продукції (1991-2009)

(у постійних цінах 2010 року; % до попереднього року)

 

Господарства усіх категорій

У тому числі

продукція
сільського
господарс-
тва

з неї

підприємства

господарства населення

продукція
сільського
господарства

з неї

продукція
сільського
господарс-
тва

з неї

продукція
рослинни-
цтва

продукція
тварин-
ництва

продук-
ція
рослин-
ництва

продук-
ція
тварин-
ництва

продук-
ція
рослин-
ництва

продукція
тварин-
ництва

1991

83,1

77,9

99,4

76,6

73,0

102,1

89,3

84,1

98,5

1992

89,0

85,6

97,3

94,9

91,5

112,2

84,2

78,9

92,4

1993

101,8

101,2

103,1

114,6

113,1

121,0

90,1

85,7

95,8

1994

81,0

76,7

90,0

75,5

72,5

87,1

87,3

83,8

91,4

1995

91,3

97,9

84,7

87,4

95,8

74,8

98,4

104,9

95,2

1996

90,8

98,8

81,5

88,0

98,2

68,5

95,3

100,7

92,4

1997

120,0

144,8

85,0

127,2

148,8

68,1

109,5

133,5

95,4

1998

95,2

87,5

113,6

82,4

77,6

110,7

116,8

119,0

114,9

1999

92,6

92,2

93,3

92,7

94,3

85,8

92,4

87,6

96,5

2000

100,2

105,1

91,4

87,7

93,8

59,6

115,2

130,4

103,4

2001

116,0

123,1

101,1

118,9

123,3

86,7

113,4

122,9

104,2

2002

90,8

81,9

113,8

75,1

72,4

103,0

105,8

97,3

115,7

2003

78,2

73,7

86,5

55,5

55,0

59,3

93,5

96,3

90,9

2004

140,2

172,2

90,0

197,6

212,9

94,1

117,1

144,0

89,5

2005

100,4

96,5

112,0

99,7

97,8

129,5

100,8

95,2

110,0

2006

106,0

109,1

97,9

118,8

119,3

113,2

97,3

98,3

95,9

2007

80,9

73,9

100,9

74,7

71,4

114,7

85,9

77,1

98,8

2008

141,8

161,0

101,2

169,1

173,5

136,4

122,3

146,2

94,9

2009

101,2

101,1

101,4

93,3

93,1

95,0

109,0

112,4

103,0