Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020)

Індекси сільськогосподарської продукції (2010-2020)

(у постійних цінах 2016 року; % до попереднього року)

 

Господарства усіх категорій

У тому числі

продукція
сільського
господарс-
тва

з неї

підприємства

господарства населення

продукція
сільського
господарс-
тва

з неї

продукція
сільського
господарс-
тва

з неї

продукція
рослинни-
цтва

продукція
тварин-
ництва

продук-
ція
рослин-
ництва

продук-
ція
тварин-
ництва

продук-
ція
рослин-
ництва

продукція
тварин-
ництва

2010

103,0

103,7

99,8

100,7

99,9

108,7

105,5

109,3

97,3

2011

122,2

127,1

101,1

131,2

133,6

106,0

112,9

118,4

99,6

2012

83,8

79,3

108,2

69,2

65,5

117,1

101,5

100,2

105,2

2013

117,3

117,5

116,9

137,1

131,7

176,9

101,0

103,3

94,6

2014

105,2

103,6

111,7

109,3

104,6

134,5

100,6

102,2

95,9

2015

104,9

109,2

88,7

112,6

118,5

87,6

95,5

97,3

89,8

2016

103,6

106,3

91,1

101,3

106,7

70,9

106,8

105,8

110,4

2017

99,7

100,1

97,4

101,4

101,6

99,1

97,4

97,8

96,4

2018

100,5

100,8

99,2

101,2

100,8

104,3

99,6

100,6

96,0

2019

104,7

107,0

91,4

107,9

111,0

82,0

99,9

100,5

97,9

2020

94,6

94,8

93,7

89,1

88,8

92,5

103,2

105,6

94,4