Експрес-випуски - Архів 2015 року

Експрес-випуски - Архів 2015 року

Примітка.
По кожному експрес-випуску:
- верхній рядок – дата оприлюднення;
- нижній рядок – період, за який підготовлено експрес-випуск.

Графік оприлюднення експрес-випусків у 2015 році

 

1. Демографічна та соціальна статистика

Населені пункти та житло

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг

06

04

04

03

05

04

03

04

04

05

04

04

(11.14)

(12.14)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

Населення та міграція

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Демографічна ситуація в Херсонській області

16

18

19

16

19

17

17

18

16

19

17

17

(01-11.14)

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Чисельність населення

16

18

19

16

19

17

17

18

16

19

17

17

(01-11.14)

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Природний рух населення

16

18

19

16

19

17

17

18

16

19

17

17

(01-11.14)

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Міграційний рух населення

16

18

19

16

19

17

17

18

16

19

17

17

(01-11.14)

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Економічна активність населення

   

30

   

26

   

25

   

28

   

(2014)

   

(І квартал 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 Оплата праці та соціально-трудові відносини

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан виплати заробітної плати

29

27

27

29

28

30

29

28

30

29

27

30

(12.14)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.14)

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності

29

 

03,31

30

29

 

02, 30

28

30

29

30

30

(12.14)

 

(01.15,
02.15)

(03.15)

(04.15)

 

(05.15), (06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.14)

Заробітна плата найманих працівників

29

 

03,31

30

29

 

02, 30

28

30

29

30

30

(12.14)

 

(01.15,
02.15)

(03.15)

(04.15)

 

(05.15), (06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.14)

Розподіл кількості працівників за розмірами заробітної плати

 

17

   

19

   

19

   

18

 
 

(12.14)

   

(03.15)

   

(06.15)

   

(09.15)

 

Рух кадрів та використання робочого часу працівників

 

20

   

21

   

21

   

20

 
 

(2014)

   

(І кв. 2015)

   

(І півр. 2015)

   

(9 міс. 2015)

 

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна  заробітна плата працівників по містах і районах

 

17

   

19

   

19

   

18

 
 

(2014)

   

(І кв. 2015)

   

(І півр. 2015)

   

(9 міс. 2015)

 

Соціальний захист

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Про надання населенню субсидій

23

24

24

24

25

23

24

25

22

23

24

22

(12.14)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)

2. Економічна статистика

Економічна діяльність

Будівництво

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Виконання будівельних робіт

22

20

20

21

21

19

21

21

21

22

20

21

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Прийняття в експлуатацію житла

 

19

   

19

   

18

   

19

 
 

(2014)

   

(І кв. 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 

Стан будівель та споруд незавершеного будівництва

     

21

               
     

(на 01.01.15)

               

Внутрішня торгівля

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Херсонської області

23

24

24

24

25

24

24

26

24

23

24

24

(12.14)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)

Структура роздрібного товарообороту підприємств Херсонської області

05

     

28

26

   

25

   

25

(9 місяців 2014)

     

(2014)

(І кв.2015)

   

(1 півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі Херсонської області

       

07

12

   

11

   

11

       

(2014)

(І квартал 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

Мережа роздрібної торгівлі Херсонської області

       

20

             
       

(на 01.01.15)

             

Наявність і використання торгової мережі на ринках Херсонської області

   

23

                 
   

(на 01.01.15)

                 

Діяльність підприємств

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Фінансові результати діяльності великих та середніх підприємств Херсонської області у 2015 році

       

27

   

27

   

25

 
       

(І квартал 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 

Енергетика

Використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти

         

12

           

 

 

 

 

 

(за 2014р.)

 

 

 

 

 

 

Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

         

12

           

 

 

 

 

 

(за 2014р.)

 

 

 

 

 

 

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти (за потреби)

23

24

24

24

25

24

24

25

24

23

24

24

(12.2014)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)

Капітальні інвестиції

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Капітальні інвестиції

 

27

   

29

   

28

   

27

 
 

(01-12.14)

   

(І кв. 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 

Навколишнє середовище

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення у 2014 році (попередні дані)

   

26

                 
   

(2014)

                 

Утворення та поводження з відходами у 2014 році

       

29

             
       

(2014)

             

Витрати на охорону навколишнього природного  середовища та екологічні платежі у 2014 році

       

20

             
 

   

   

(2014)

             

Послуги

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Діяльність підприємств сфери послуг

26

     

21

   

21

   

23

 

(12.2014)

     

(І кв.2015)

   

(ІІ кв.2015)

   

(ІІІ кв.2015)

 

Промисловість

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи промисловості Херсонської області

21

20

20

22

20

22

21

20

22

21

20

22

 

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності

05

02

04

02

05

04

02

03

02

02

03

02

(01-11.14)

(01-12.14)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

Сільське, лісове та рибне господарство

Сільське господарство

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Стан сільського господарства Херсонської області за звітний період  2015 року

20

19

19

21

20

19

20

18

21

20

19

21

(2014)

(01.15)

(01-02.15)

(01-03.15)

(01-04.15)

(01-05.15)

(01-06.15)

(01-07.15)

(01-08.15)

(01-09.15)

(01-10.15)

(01-11.15)

Підсумки збору врожаю основних сільськогосподарських культур, плодів та ягід у 2014 році (остаточні дані)

   

26

                 
   

(2014)

                 

Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур  2014 року

   

19

                 
   

(2014)

                 

Чисельність худоби та птиці станом на 1 січня 2015 року

   

26

                 
   

(на 01.01.15)

                 

Економічні результати сільськогосподарського виробництва у 2014 році (попередні дані)

     

07

               
     

(2014)

               

Особисті селянські господарства станом на  1 січня 2015 року

   

25

                 
   

(на 01.01.15)

                 

Лісове господарство та мисливство

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Лісогосподарська діяльність

       

25

   

25

   

23

 
       

(01-03.15)

   

(01-06.15)

   

(01-09.15)

 

Лісогосподарська діяльність у 2014 році

     

14

               
     

(2014)

               

Транспорт

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Підсумки роботи транспорту Херсонської області

19

18

18

17

18

18

17

19

18

19

18

18

(2014)

(01.15)

(01–02.15)

(01–03.15)

(01–04.15)

(01–05.15)

(01–06.15)

(01–07.15)

(01–08.15)

(01–09.15)

(01–10.15)

(01–11.15)

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Зовнішня торгівля товарами

15

17

18

15

15

16

16

14

16

16

17

16

(01-11.2014)

(2014)

(01.2015)

(01-02.2015)

(І квартал  2015)

(01-04.2015)

(01-05.2015)

(І півріччя 2015)

(01-07.2015)

(01-08.2015)

(9 місяців 2015)

(01-10.2015)

Зовнішня торгівля послугами Херсонської області

 

17

   

18

   

14

   

17

 
 

(2014)

   

(І квартал 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 

Прямі інвестиції

 

20

   

19

   

18

   

19

 
 

(2014)

   

(І кв. 2015)

   

(І півріччя 2015)

   

(9 місяців 2015)

 

Національні рахунки

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси фізичного обсягу валового регіонального продукту та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2014 рік

           

15

         
           

(2014)

         

Валовий регіональний продукт за 2013 рік

     

2

               
     

(2013)

               

Доходи та витрати населення Херсонської області

22

     

6

             

(2013)

     

(2014)

             

Ціни

 

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

Індекси споживчих цін

13

10

11

08

08

09

09

10

09

08

10

09

(12.14)

(01.15)

(02.15)

(03.15)

(04.15)

(05.15)

(06.15)

(07.15)

(08.15)

(09.15)

(10.15)

(11.15)