Транспорт

ТРАНСПОРТ
(тел. 49-53-78)

Статистичний збірник “Транспорт Херсонської області за 2021 рік”

Містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують діяльність підприємств транспорту області за 2021 рік у порівнянні з попередніми роками. Наведено дані про транспортну мережу, транспортування вантажів і пасажирів, а також інвестиції в основний капітал розвитку і структурної перебудови галузі «транспорт», фінансовірезультати діяльності підприємств транспорту. Дані наведено у співставленні з іншими регіонами України.

Кількість стор. – 50
Термін видання: ІІІ декада серпня