Зовнішньоекономічна діяльність

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
(тел. 22-44-79)

Статистичний збірник “Зовнішня торгівля Херсонської області  у 2016–2021 роках”

Містить дані про зовнішньоторговельний баланс області, географічну структуру зовнішньої торгівлі товарами та послугами, товарну структуру зовнішньої торгівлі та структуру експорту-імпорту послуг, динаміку експорту-імпорту товарів та послуг по країнах світу, динаміку товарної структури та структури експорту-імпорту послуг, розподіл обсягів експорту, імпорту товарів та послуг у розрізі районів та міст області; операції з давальницькою сировиною та продукцією, виготовленою з неї.

Кількість стор. 40
Термін видання: липень