Соціально-економічне становище Херсонської області за січень-травень 2017 року

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-травень 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, станом на 1 травня 2017р. становила 1052,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилась на 3221 особу. 
Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного скорочення на 2631 особу, міграційного – на 590 осіб.
Порівняно з січнем–квітнем 2016р. обсяг природного скорочення у січні–квітні 2017р. збільшився на 341 особу, або з 6,5 до 7,6 особи у розрахунку на 1000 населення. Кількість живонароджених в області упродовж січня–квітня 2017р. проти відповідного періоду 2016р. зменшилась на 377 осіб, а рівень народжуваності зменшився з 10,1 до 9,1 немовлят у розрахунку на 1000 наявного населення. Порівняно з січнем–квітнем 2016р. число померлих у січні–квітні 2017р. зменшилось на 36 осіб, а рівень смертності зріс з 16,6 до 16,7 померлих.
У січні–травні 2017р. субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та електроенергії призначено 73,1 тис. домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 53,8 млн.грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у травні на одне домогосподарство, становив 343,7 грн.
Отримали субсидії у травні, з урахуванням призначень минулого року, 41,8 тис. домогосподарств. Сума отриманих безготівкових субсидій складала 15,3 млн. грн.
У січні–травні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу та твердого палива готівкою було призначено 27,5 тис. домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій за цей період склала 75,7 млн. грн.
Середній розмір субсидії цього виду, призначеної у травні на одне домогосподарство, становив 2558,3 грн.
Отримали готівкові субсидії у січні–травні 2017р. 13,8 тис. домогосподарств. Загальна сума отриманих субсидій за цей період склала 33,1 млн. грн.

Доходи населення

В січні–квітні 2017р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) становила 5256 грн, що у 1,6 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн). У січні–квітні п.р. порівняно з відповідним періодом попереднього року розмір заробітної плати збільшився на 47,5%.
Індекс реальної заробітної плати у квітні 2017р. порівняно з березнем 2017р. становив 96,5%, відносно квітня 2016р. – 126,9%. За січень–квітень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 126,2%
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати за січень–квітень 2017р. збільшилася на 10,4%, або на 1,0 млн.грн. Обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 травня 2017р. становив 10,6 млн.грн, або 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури протягом січня–травня 2017р. обліковано 8918 кримінальних правопорушень. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33% – тяжкі та особливо тяжкі.
Протягом січня–травня 2017р. обліковано 24 випадки очевидно умисних вбивств (та замахів), 34 – умисно тяжких тілесних ушкоджень, 7 випадків згвалтування.
Кількість облікованих крадіжок становила 4600 випадків, шахрайств – 807 випадків, грабежів – 167 випадків, хабарництва – 42 випадки,  розбоїв – 34 випадки.
Правоохоронними органами за цей період виявлено 16 осіб, які вчинили злочин у складі 4 організованих груп і злочинних організацій, закінчено 4 кримінальних провадження про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
Кількість потерпілих від злочинів за січень – травень 2017р. становила 7324 особи, із числа яких 2634 – жінки, 733 – особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 70 – неповнолітні та 45 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,4%) від крадіжок та грабежів, серед яких 36,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждала 158 осіб.
Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 92 особи, із числа яких 20,7% було вбито, 30,4% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, 7,6% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–травень 2017р. становив 6660,1 млн.грн, що на 6,3% більше рівня січня–травня 2016р.

Сільське господарство

У січні–травні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 95,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 88,0%, у господарствах населення – 99,2%.
За січень–травень 2017р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 34,6 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 5,2% більше, ніж за січень–травень 2016р., вироблено 115,2 тис.т молока (на 1,8% менше), одержано 369,2 млн. штук яєць від птиці свійської усіх видів (на 28,1% менше).
За розрахунками, на 1 червня 2017р. кількість великої рогатої худоби в господарствах усіх категорій становила 125,3 тис. голів (на 2,9% менше, ніж на 1 червня 2016р.), у тому числі корів – 69,0 тис. голів (на 2,0 %), свиней – 181,5 тис. голів ( на 13,4%), овець та кіз – 62,0 тис. голів (на 5,6%), птиці свійської всіх видів –11946,1 тис. голів (на 21,2 % більше).

Промисловість

У травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. промислове виробництво збільшилось на 10,2%, а порівняно з травнем 2016р. – на 14,4%. За підсумками січня–травня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 1,7%.
У переробній промисловості у травні 2017р. порівняно з квітнем 2017р. випуск продукції збільшився на 11,0%, а порівняно з травнем 2016р. – на 13,2%. За підсумками січня–травня 2017р. обсяг виробництва збільшився на 0,7%.
На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів за січень–травень 2017р. випуск продукції збільшився на 0,1%, у т.ч. у переробленні та консервуванні фруктів і овочів – у 1,6 раза, у виробництві м’яса та м’ясних продуктів – на 20,6%, інших харчових продуктів – на 13,7%, олії та тваринних жирів – на 8,3%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів – на 1,1%. Водночас, зменшився випуск готових кормів для тварин у 3,1 раза, напоїв – на 26,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 17,5%, молочних продуктів – на 7,8%.
У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності обсяги виробництва продукції збільшилися на 9,6%.
У машинобудуванні порівняно з січнем–травнем 2016р. випуск продукції збільшився на 1,6%.
За січень–квітень 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 8681,0 млн.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 5807,7 млн.грн.
У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (48,4%) і з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (32,0%).

Будівництво

У  січні–травні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 242,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 2017р. порівняно з січнем–травнем 2016р. становив 107,2%.

Транспорт

У січні–травні 2017р. підприємствами транспорту перевезено 3235,8 тис.т вантажів, що на 3,2% більше, ніж у січні–травні 2016р. Вантажооборот збільшився на 10,9% і становив 2195,7 млн.ткм. Збільшення вантажообороту відбулося на водному транспорті (на 24,8%) та залізничному (на 16,5%). Пасажирським транспортом перевезено 32292,9 тис. пасажирів, що на 6,2% менше, ніж у січні–травні 2016р. Пасажирооборот зменшився на 18,2% і становив 739,1 млн.пас.км. Зменшення пасажирообороту відбулося на автомобільному транспорті (на 23,6%) та водному (на 20,1%).

Зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі області товарамиза січень–квітень 2017р.  становив  76,8 млн.дол., імпорту – 51,5 млн.дол., і проти  січня–квітня  2016р. експорт збільшився на 2,7%, імпорт зменшився на 17,2%. Позитивне  сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 25,4 млн.дол. (у січні–квітні 2016р. – 12,6 млн.дол.).  
Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства області здійснювали з партнерами 92 країн світу.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін (ІСЦ) у травні 2017р. по області становив 101,5%, по Україні – 101,3%, з початку року – 108,6% (по Україні – 106,2%).
За січень–травень 2017р. продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 11,2%. Найбільше (в 1,6 раза) зросли в ціні овочі, а саме: капуста білокачанна – в 2,7 раза, морква – в 2,5 раза, буряк – в 1,8 раза, картопля – в 1,7 раза, помідори та цибуля ріпчаста – в 1,6 раза; огірки подешевшали на 35,6%. Фрукти стали дорожчими на 36,9%. На 19,3–7,5% стали більше коштувати свинина, яловичина, цукор, хліб, кисломолочна продукція, борошно пшеничне, сир і м’який сир (творог), риба та продукти з риби. Крім того, на 6,3–1,1% подорожчали рис, м'ясо птиці, масло, сметана, макаронні вироби, безалкогольні напої, олія соняшникова. Водночас з цим, було зафіксовано значне (на 47,5%) зниження цін на яйця; молоко стало дешевшим на 3,1%, крупи гречані – на 0,7%.
Алкогольні напої, тютюнові вироби подорожчали на 8% внаслідок зростання цін на тютюнові вироби (на 16,9%) та алкогольні напої (на 3%).
Збільшення вартості взуття (на 4,5%) та одягу (на 3,7%) спричинило подорожчання одягу та взуття в цілому на 4,2%.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 8,2% за рахунок збільшення вартості електроенергії (на 28,1%), а також каналізації (на 10,1%), скрапленого газу для побутових потреб (на 6,2%), холодної води (на 6%), послуг з утримання будинків та прибудинкових територій (на 4%).
У сфері охорони здоров’я ціни (тарифи) підвищились на 3,6% за рахунок збільшення вартості амбулаторних послуг (на 8%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 3,4%).
Зростання цін (тарифів) у транспортний сфері на 12,6%, насамперед, було спричинено збільшенням вартості транспортних послуг (на 32,4%), палива та мастил (на 8,3%) та вартості транспортних засобів (на 4,8%).
На 8,5–0,7% подорожчали послуги ресторанів та готелів, послуги зв’язку, послуги відпочинку і культури, різні товари та послуги, предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла, послуги закладів освіти.