Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

 

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за 2018 рік

Упродовж 2018 року структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та з метою реалізації конституційного права громадян на звернення, проводилася робота із забезпечення належної організації розгляду звернень громадян та вирішення порушених ними питань. Вона здійснювалася відповідно до заходів, визначених планом організаційної роботи Головного управління статистики на 2018 рік, який схвалено на засіданні колегії (протокол від 29.12.2017 № 6) та затверджено наказом Головного управління статистики від 03.01.2018 № 1.
На  виконання  Постанови   Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади», у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію». 
Інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян було у січні та липні 2018 року поновлено на веб-сторінці Головного управління статистики в мережі Інтернет, водночас, розміщено на інформаційних стендах у адміністративних приміщеннях Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.
Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалося на засіданні колегії Головного управління статистики (протокол від 22.02.2018 № 1), виносилося для розгляду на апаратних нарадах Головного управління статистики та нарадах відокремлених підрозділів.
За звітний період проведено перевірки стану ведення діловодства та роботи зі зверненнями громадян у відділі обробки даних соціальної статистики управління обробки даних демографічної та соціальної статистики та відділах статистики у Голопристанському та Каховському районах (комплексна експертна оцінка). У ході перевірок надано практичну та методичну допомогу щодо вдосконалення роботи зі зверненнями громадян.
Із метою підвищення рівня роботи зі зверненнями громадян для відокремлених підрозділів Головного управління статистики відділом управління персоналом та документального забезпечення підготовлено та направлено інструктивний лист («Щодо індексів питань, що порушуються у зверненнях громадян») та  оглядовий («Про стан роботи зі зверненнями громадян у відокремлених підрозділах, своєчасність надання та якість наданої інформації за 2017 рік»).
Задля підвищення рівня правової обізнаності, поліпшення якості  роботи з діловодства й оперативності вирішення питань, зазначених у зверненнях громадян, працівники відділу управління персоналом та документального забезпечення провели 4 семінарські навчання (по 2 з керівниками структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики та посадовими особами, відповідальними за ведення діловодства та архівної справи у цих підрозділах).
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, впродовж звітного періоду працівники відділу управління персоналом та документального забезпечення здійснювали щотижневий моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян та проводили роз’яснювальну роботу щодо усунення окремих недоліків ведення діловодства зі зверненнями громадян  у структурних підрозділах Головного управління статистики.
Протягом  2018 року  до  Головного  управління статистики надійшло  178   звернень  громадян,   що  на 44,7% менше, ніж за 2017 рік.
З них отримано:
- поштою – 143 звернення (80,3%);
- на особистому прийомі – 34 (19,1%);
- через місцеві органи державної влади – 1 (0,6%).
Усі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
За звітний період до Головного управління статистики громадяни зверталися тільки із заявами, скарг та пропозицій  не подавали.
Із загальної кількості звернень 84 (47,2%) надійшло від громадян, які потребують соціального захисту й підтримки (ветеранів війни і праці, багатодітних сімей, безробітних, пенсіонерів та інших незахищених категорій).
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  надання статистичної інформації –   81 звернення (45,5%  від їх загальної кількості);
- надання роз’яснень щодо отримання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  – 30 (16,8%);
- праці і заробітної плати – 41 (23%);
- кадрових питань – 24 (13,5%);
- надання роз’яснень із застосування національних статистичних класифікацій (класифікаторів) – 1 (0,6%);
- діяльності підприємств та установ – 1 (0,6%).
За результатами розгляду питання, зазначені у 164 зверненнях (92,1% від їх загальної кількості), були вирішені позитивно, на 14 (7,9%) – надано роз’яснення.
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація