Аналітична довідка про стан розгляду звернень громадян

 

Інформація щодо стану роботи зі зверненнями громадян та вжитих заходів, спрямованих на забезпечення гарантування реалізації конституційного права громадян на звернення, за І півріччя 2017 року

Упродовж І півріччя  2017 року структурними та відокремленими підрозділами Головного управління статистики, відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» та з метою реалізації конституційного права громадян на звернення, проводилася робота із забезпечення належного розгляду звернень громадян та вирішення порушених ними питань. Вона здійснювалася відповідно до планів організаційної роботи, які складено на 2017 рік.
На  виконання  Постанови   Кабінету Міністрів України від 24 червня 2009 року № 630 «Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи зі зверненнями громадян в органах виконавчої влади», у Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія» для консультацій громадян з питань, що належать до компетенції органів державної статистики, ведеться «Журнал обліку повідомлень громадян на «гарячу телефонну лінію». 
Працівниками відділу управління персоналом та документального забезпечення постійно надається практична  та методична допомога структурним та відокремленим підрозділам Головного управління статистики з питань особистого прийому громадян, розгляду звернень та здійснення аналізу і підведення підсумків стану роботи зі зверненнями громадян.
Для підвищення рівня виконавчої дисципліни та стану роботи зі зверненнями громадян у відокремлених підрозділах Головного управління статистики відділом управління персоналом та документального забезпечення підготовлено та направлено їм оглядовий лист «Про стан роботи зі зверненнями громадян у відокремлених підрозділах, своєчасність надання та якість наданої інформації за І квартал 2017 року».
З метою унеможливлення порушень термінів або неналежного виконання завдань, поставлених в процесі розгляду звернень громадян, впродовж звітного періоду працівниками відділу управління персоналом та документального забезпечення здійснювався контроль та проводився щотижневий моніторинг стану роботи зі зверненнями громадян виконавцями структурних підрозділів, результати  подавалися керівництву Головного управління статистики.
Інформацію щодо стану роботи зі зверненнями громадян за звітний період двічі (щоквартально) було поновлено на веб-сторінці Головного управління статистики в мережі Інтернет, водночас, розміщено на інформаційних стендах у адміністративних приміщеннях Головного управління статистики та відокремлених підрозділів.
Питання про роботу зі зверненнями та особистий прийом громадян виносилися для розгляду на апаратних нарадах та нарадах відокремлених підрозділів Головного управління статистики.
Протягом  І півріччя  2017 року  до  Головного  управління статистики надійшло  146   звернень  громадян,   що  на 16,1% менше, ніж за І півріччя 2016 року. З них отримано:
- поштою – 121 звернення (82,9%);
- на особистому прийомі – 23 (15,7%);
- через місцеві органи державної влади – 2 (1,4%).
Всі звернення громадян первинні, індивідуальні. Колективних, повторних та анонімних не надходило.
Серед звернень громадян були тільки заяви, а скарг та пропозицій  не отримували.
Із загальної кількості звернень 66 (45,2%) надійшло від ветеранів війни і праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту й підтримки, та 3 (2%) від героїв, інвалідів Великої Вітчизняної війни.
Питання, що порушувалися у зверненнях громадян стосувались:
-  надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  –   67 звернень (45,9%  від їх загальної кількості);
- надання статистичної інформації – 42 (28,8%);
- праці і заробітної плати – 19 (13%);
- кадрових питань – 18 (12,3%).
За результатами розгляду питання, зазначені у 139 зверненнях (95,2%), були вирішені позитивно, на 7 (4,8%) – надано роз’яснення.
Звернення розглянуто з дотриманням встановлених термінів і вимог чинного законодавства.

Додаткова інформація